Data Lake vs. Data Hub vs. Data Warehouse

Data Lake vs. Data Hub vs. Data Warehouse